Hallo! Wat fijn dat je mijn website komt bezoeken!

 

Praktijk Opgeletterd is er voor kinderen die extra begeleiding en ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van technisch lezen, spellen en begrijpend lezen.

 

Praktijk Opgeletterd is er ook voor leerkrachten, onderwijsassistenten, remedial teachers, intern begeleiders, taalcoördinatoren, ambulant begeleiders, orthopedagogen, dyslexiespecialisten, dyslexiebehandelaars, logopedisten die zoekende zijn naar een manier om hun onderwijs preventief in te richten op het gebied van lezen en spellen.

 

Praktijk Opgeletterd werkt volgens de methodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen”.  Deze methodiek is een preventieve instructiemethodiek voor lezen en spellen. De methodiek kan bij iedere bestaande methode gebruikt worden en is geheel uitgewerkt in het spellingsdeel van STAAL. Uit gegevens van basisscholen, die deze methodiek hebben ingevoerd, blijken bekende problemen veel minder of totaal niet meer voor te komen (Schraven, 2000; Bosman, 2007).

 

Praktijk Opgeletterd is scholingspartner van Drs. José Schraven.

 

Door het lesgeven, begeleiden van kinderen en het geven van scholing heb ik een manier gevonden om een bijdrage te leveren aan een belangrijk doel: kinderen met succes leren lezen en spellen!

 

Voor meer informatie over de methodiek kunt u op de volgende link klikken:

Woensdag 28 februari 2024 en woensdag 27 maart 2024, kosten € 495

Zwolle, locatie op loopafstand van het Station

Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen

(2 dagen: 09.30 - 16.30 uur)

docent: Maureen Grevink

info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Dinsdag 17 september 2024 en dinsdag 19 november 2024, kosten € 495

Utrecht, locatie op loopafstand van het Centraal Station

Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen

(2 dagen: 09.30 - 16.30 uur)

docent: Maureen Grevink

info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Dinsdag 14 januari 2025, kosten € 195

Utrecht, locatie op loopafstand van het Centraal Station

Doorgaande lijn 2-3 en fonemisch bewustzijn Zo leer je kinderen lezen en spellen

(1 dagdeel: 09.30 -13.00 uur)
docent: Maureen Grevink
info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Meer weten? Mail of bel:

info@praktijkopgeletterd.nl

 06-48759106