Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
1 dag de kernonderdelen van de klankzuivere periode inclusief klankgebaren
1 dag de kernonderdelen van de niet-klankzuivere periode en kijken naar lees -en spellingtoetsen


Voortgezetcursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
1 dag verhelderen hoe de methodiek bij technisch lezen en spellen als een rode draad van groep 4 tot 8 door de school kan lopen.

Doorgaande lijn groep 2-3 Zo leer je kinderen lezen en spellen

Een halve dag oefenen van het fonemisch bewustzijn met themawoorden en drie kernonderdelen van ZLKLS zodat er een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 ontstaat.

Borgen
Klassenbezoeken en nabespreking met behulp van een kijkwijzer en kijk-kaart.

Samen met een persoon die het proces intern aanstuurt (IB-er, taalcoördinator) video-opnames van de lees-spellingles bespreken. We bekijken de beelden met behulp van een kijkwijzer. Doel is dat de deskundigheid in de school vergroot wordt en steeds meer vanuit deze deskundigheid de methodiek gericht ingevoerd kan worden.

Meehelpen met borgen van de methodiek door samen lesschema's en logboeken te leren invullen; nakijken en bespreken,

enzovoort.

 

Voor het bestellen van de methodiek kunt u op de volgende link klikken: