Bestellen

Lezen en spellen in groep 3

Uitgeverij Pica

Handboek
Het handboek Zo leer je kinderen lezen en spellen

Uitgeverij Pica

Lezen
*Lezen groep 4 en 5, Uitgeverij Pica:
Lezen in groep 4, leerkrachtdeel en 2 oefenboeken voor de leerlingen
Lezen in groep 5, leerkrachtdeel en 2 oefenboeken voor de leerlingen

Precies volgens categorieën van ZLKLS/Staal leerkrachtversie en kindversie, inclusief leerlijnen, koppeling begrijpend lezen, woordenschat en spelling.

Schrijven (handschrift)
Schriften van de Schrijfvriend:
Steeds beter schrijven groep 4 en 5, blokletter en lusletter

 

Spelling
Uitgeverij Malmberg
Staal-spelling/grammatica groep 3 t/m 8