Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert. De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt. Dit is een preventieve instructiemethodiek waarbij wordt uitgegaan van een denkkader voor de leerlingen.

 

STAAL spelling (uitgeverij Malmberg)

Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Het doel is om eigen teksten, opdrachten en werkstukken bij andere vakken foutloos te kunnen maken. STAAL spelling hanteert hiervoor een duidelijke, interactieve aanpak volgens het directe instructiemodel. In STAAL spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat ook de instructie door
de leerkracht, visuele ondersteuning, ordening, herhaling en multisensoriële aanbieding centraal. 

 

Preventieve spellingaanpak

Spelling is een belangrijk vak in het basisonderwijs. Scholen willen dat een lesmethode goede spellingsresultaten oplevert. Daarom gebruikt STAAL de spellingmethodiek van José Schraven, die zich in de praktijk ruimschoots heeft bewezen. De spellingaanpak is preventief. Door middel van voordoen (modeling), verwoorden, nauwgezette begeleide inoefening en gerichte feedback worden de vaardigheden stap voor stap aangeleerd. Fouten worden hiermee zoveel mogelijk voorkomen. De kinderen doen vooral succeservaringen op. Daardoor zijn ze gemotiveerd. En dat is belangrijk bij een vak als spelling.

 

Spelling en grammatica gecombineerd

STAAL is de eerste methode die een vaste verbinding legt tussen spelling, werkwoordspelling en grammatica, inclusief leestekens. Kennis van woordsoorten en zinsdelen is handig om woorden goed te kunnen schrijven. Grammatica is daarom niet alleen een vast onderdeel van de toetsen, maar komt ook bij de nabespreking van de dagelijkse dictees als vanzelfsprekend aan bod.

 

Directe instructie

STAAL hanteert het EDI-model; interactief, gedifferentieerd, directe instructie. Dit betekent dat uw duidelijk instructie de start vormt van het leerproces. Door veel interactie tijdens de instructie kunt u handig differentiëren.

 

Elke dag herhalen

Elke spellingles begint met het opfrissen van de eerder geleerde spellingcategorieën en grammaticaonderdelen. Dat lijkt erg veel, maar is in de praktijk makkelijk in korte tijd te doen. Een woord kan namelijk meer spellingcategorieën bevatten. Door het vele herhalen blijft de kennis actueel.

 

Actief differentiëren

Omdat de spellingles vooral uit instructie bestaat, heeft u een uitgelezen kans om actief te differentiëren. Door de kinderen te observeren kun je accenten per kind leggen.

 

Webinars Malmberg en José