STAAL spelling (uitgeverij Malmberg)

In STAAL spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat ook de instructie door
de leerkracht, visuele ondersteuning, ordening, herhaling en multi sensoriële aanbieding centraal. 

 

Voorloper STAAL-spelling groep 3

In januari 2017 is de voorloper van STAAL-spelling, groep 3, bij Malmberg uitgekomen.

Het gaat om de periode ná het aanleren van de letters, dus de niet-klankzuivere periode.
Dit omvat een handleiding, werkboekjes, staalboekjes, categorie-ei-au-posters.