Praktijk Opgeletterd organiseert korte cursussen "Zo leer je kinderen lezen en spellen", variërend van een halve dag tot twee dagen. De cursus wordt zowel in teamverband als individueel aangeboden. Teamscholing wordt op locatie gegeven. De individuele cursussen vinden alle plaats bij de Domstad Hogeschool in Utrecht. 

 

Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen (2 dagen)
Dag 1: de kernonderdelen van de klankzuivere periode inclusief klankgebaren
Dag 2: de kernonderdelen van de niet-klankzuivere periode en kijken naar lees -en spellingtoetsen


Voortgezet cursus Zo leer je kinderen lezen en spellen (1 dag)
Dag 1: verhelderen hoe de methodiek bij technisch lezen en spellen als een rode draad van groep 4 tot 8 door de school kan lopen.

Doorgaande lijn groep 2-3 Zo leer je kinderen lezen en spellen (1 dagdeel)

Een halve dag oefenen van het fonemisch bewustzijn met themawoorden en drie kernonderdelen van ZLKLS zodat er een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 ontstaat.

Borgen
Klassenbezoeken en nabespreking met behulp van een kijkwijzer en kijk-kaart.

Samen met een persoon die het proces intern aanstuurt (IB-er, taalcoördinator) video-opnames van de lees-spellingles bespreken. We bekijken de beelden met behulp van een kijkwijzer. Doel is dat de deskundigheid in de school vergroot wordt en steeds meer vanuit deze deskundigheid de methodiek gericht ingevoerd kan worden.

Meehelpen met borgen van de methodiek door samen lesschema's en logboeken te leren invullen, nakijken en bespreken.

 

Wilt u cursusdagen of begeleiding op locatie voor teams dan kunt u contact opnemen met Maureen Grevink.

info@praktijkopgeletterd.nl 

 

Data individuele scholing locatie Hogeschool Domstad te Utrecht.

(De cursusplaats is goed per openbaar vervoer bereikbaar)

 

Woensdag 13 september 2023 en woensdag 8 november 2023, kosten € 495 
Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
(4 dagdelen: 09.30 - 16.30 uur)
docent: Shirley Snip
info: shirleysnipfischer@gmail.com / www.shirleysnip.nl

 

Dinsdag 26 september 2023 en dinsdag 7 november 2023, kosten € 495
Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
(4 dagdelen  09.30 - 16.30 uur)
docent: Maureen Grevink
info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Inschrijfformulier ZLKLS Basiscursus 26-9 en 7-11 2023 Utrecht

Woensdag 24 januari 2024, kosten € 250
Voortgezet cursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
(2 dagdelen: 09.30 -16.30 uur)
docent: Shirley Snip
info: shirleysnipfischer@gmail.com / www.shirleysnip.nl

Dinsdag 16 januari 2024, kosten € 195
Doorgaande lijn 2-3 en fonemisch bewustzijn Zo leer je kinderen lezen en spellen

(1 dagdeel: 09.30 -13.00 uur)
docent: Maureen Grevink
info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Inschrijfformulier ZLKLS Doorgaande Lijn 2024 Utrecht

Meer weten? Mail of bel:

info@praktijkopgeletterd.nl

06-48759106