Praktijk Opgeletterd organiseert korte cursussen "Zo leer je kinderen lezen en spellen", variërend van een halve dag tot twee dagen. De cursus wordt zowel in teamverband als individueel aangeboden. Teamscholing wordt op locatie gegeven. De individuele cursussen vinden alle plaats bij de Domstad Hogeschool in Utrecht. 

 

Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen (2 dagen)
Dag 1: de kernonderdelen van de klankzuivere periode inclusief klankgebaren
Dag 2: de kernonderdelen van de niet-klankzuivere periode en kijken naar lees -en spellingtoetsen


Voortgezet cursus Zo leer je kinderen lezen en spellen (1 dag)
Dag 1: verhelderen hoe de methodiek bij technisch lezen en spellen als een rode draad van groep 4 tot 8 door de school kan lopen.

Doorgaande lijn groep 2-3 Zo leer je kinderen lezen en spellen (1 dagdeel)

Een halve dag oefenen van het fonemisch bewustzijn met themawoorden en drie kernonderdelen van ZLKLS zodat er een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 ontstaat.

Borgen
Klassenbezoeken en nabespreking met behulp van een kijkwijzer en kijk-kaart.

Samen met een persoon die het proces intern aanstuurt (IB-er, taalcoördinator) video-opnames van de lees-spellingles bespreken. We bekijken de beelden met behulp van een kijkwijzer. Doel is dat de deskundigheid in de school vergroot wordt en steeds meer vanuit deze deskundigheid de methodiek gericht ingevoerd kan worden.

Meehelpen met borgen van de methodiek door samen lesschema's en logboeken te leren invullen, nakijken en bespreken.

 

Wilt u cursusdagen of begeleiding op locatie voor teams dan kunt u contact opnemen met Maureen Grevink.

info@praktijkopgeletterd.nl 

 

Data individuele scholing (de cursusplaats is goed per openbaar vervoer bereikbaar).

 

Woensdag 28 februari 2024 en woensdag 27 maart 2024, kosten € 495

Zwolle, locatie op loopafstand van het Station

Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen

(2 dagen: 9.30 - 16.30 uur)

docent: Maureen Grevink

info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Woensdag 24 januari 2024, kosten € 250
Voortgezet cursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
(1 dag: 09.30 -16.30 uur)
docent: Shirley Snip
info: shirleysnipfischer@gmail.com / www.shirleysnip.nl

Dinsdag 13 februari 2024, kosten € 195

Utrecht, locatie op loopafstand van het Centraal station

Doorgaande lijn 2-3 en fonemisch bewustzijn Zo leer je kinderen lezen en spellen

(1 dagdeel: 09.30 -13.00 uur)
docent: Maureen Grevink
info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Dinsdag 12 maart 2024, kosten € 195

Utrecht, locatie op loopafstand van het Centraal station

Doorgaande lijn 2-3 en fonemisch bewustzijn Zo leer je kinderen lezen en spellen

(1 dagdeel: 09.30 -13.00 uur)
docent: Maureen Grevink
info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Dinsdag 17 september 2024 en dinsdag 19 november 2024, kosten € 495

Utrecht, locatie op loopafstand van het Centraal station

Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen

(2 dagen: 9.30 - 16.30 uur)

docent: Maureen Grevink

info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Dinsdag 14 januari 2025, kosten € 195

Utrecht, locatie op loopafstand van het Centraal station

Doorgaande lijn 2-3 en fonemisch bewustzijn Zo leer je kinderen lezen en spellen

(1 dagdeel: 09.30 -13.00 uur)
docent: Maureen Grevink
info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Meer weten? Mail of bel:

info@praktijkopgeletterd.nl

06-48759106