Praktijk Opgeletterd organiseert korte cursussen "Zo leer je kinderen lezen en spellen", variërend van een halve dag tot twee dagen. De cursus wordt zowel in teamverband als individueel aangeboden. Teamscholing wordt op locatie gegeven. De individuele cursussen vinden alle plaats bij de Domstad Hogeschool in Utrecht. 

 

Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen (2 dagen)
Dag 1: de kernonderdelen van de klankzuivere periode inclusief klankgebaren
Dag 2: de kernonderdelen van de niet-klankzuivere periode en kijken naar lees -en spellingtoetsen


Voortgezetcursus Zo leer je kinderen lezen en spellen (1 dag)
Dag 1: verhelderen hoe de methodiek bij technisch lezen en spellen als een rode draad van groep 4 tot 8 door de school kan lopen.

Doorgaande lijn groep 2-3 Zo leer je kinderen lezen en spellen (1 dagdeel)

Een halve dag oefenen van het fonemisch bewustzijn met themawoorden en drie kernonderdelen van ZLKLS zodat er een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 ontstaat.

Borgen
Klassenbezoeken en nabespreking met behulp van een kijkwijzer en kijk-kaart.

Samen met een persoon die het proces intern aanstuurt (IB-er, taalcoördinator) video-opnames van de lees-spellingles bespreken. We bekijken de beelden met behulp van een kijkwijzer. Doel is dat de deskundigheid in de school vergroot wordt en steeds meer vanuit deze deskundigheid de methodiek gericht ingevoerd kan worden.

Meehelpen met borgen van de methodiek door samen lesschema's en logboeken te leren invullen, nakijken en bespreken.

 

Wilt u cursusdagen of begeleiding op locatie voor teams dan kunt u contact opnemen met Maureen Grevink.

info@praktijkopgeletterd.nl 

 

Data individuele scholing locatie Hogeschool Domstad, Utrecht.

(De cursusplaats is goed per openbaar vervoer bereikbaar)

Donderdag 24 september 2020 en donderdag 5 november 2020, kosten € 360 (VOL!)
Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
(4 dagdelen: 09.30 - 16.30 uur)
docent: Karin van der Weijden
info: info@lerenkunjeleren.nl / www.lerenkunjeleren.nl

 

Dinsdag 29 september 2020 en dinsdag 10 november 2020, kosten € 360 (VOL!)
Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
(4 dagdelen  09.30 - 16.30 uur)
docent: Maureen Grevink
info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Inschrijfformulier basiscursus Utrecht

 

Vrijdag 2 oktober september 2020 en vrijdag 8 januari 2021, kosten € 360
Basiscursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
(4 dagdelen: 09.30 - 16.30 uur)
docent: Karin van der Weijden
info: info@lerenkunjeleren.nl / www.lerenkunjeleren.nl

 

Dinsdag 12 januari 2021, kosten € 125
Doorgaande lijn 2-3 en fonemisch bewustzijn Zo leer je kinderen lezen en spellen

(1 dagdeel: 09.30 -13.00 uur)
docent: Maureen Grevink
info: info@praktijkopgeletterd.nl / www.praktijkopgeletterd.nl

Inschrijfformulier Doorgaande lijn 2-3 Utrecht

 

Donderdag 28 januari 2021, kosten € 195
Voortgezet cursus Zo leer je kinderen lezen en spellen
(2 dagdelen: 09.30 -16.30 uur)
docent: Karin van der Weijden
info: info@lerenkunjeleren.nl / www.lerenkunjeleren.nl